I Dare you to think of what you do to yourself!

» Posted on Aug 3, 2011 in Blogg, Okategoriserade | 6 comments

Vad är det med semester och alkohol? Jag säger inte att jag dricker vin, men i måttliga mängder. Hur menar jag då. Hade t ex semester förra veckan, för det drack jag inte vin varje dag utan valde ut någon kväll. Visst fick jag höra ska du inte ha ett glas, kom igen nu, klart du ska….. Nej jag tog inget att dricka. Jag äter inte godis varje dag heller….. då är för mig godis bättre än alkohol om jag måste välja.

Men vad är det med semester och alkohol? Är det så svårt att ha kul utan eller att slappna av utan? Eller vad är det?

Jag utmanar er att om ni måste drick alkohol, välj dina tillfällen! Var rädd om dig och de du har runt om kring dig.

Oscar Jöback skrev tidigare i sommar om alkohol och matsmältning.

Alkoholens skadeverkningar

Så här skadar alkoholen din kropp.

Benstomme

Om du dricker mycket och länge, råkar du oftare ut för olycksfall och benstommen blir skörare.

Bukspottkörtel

Kroniskt alkoholberoende ger inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). Du får svåra buksmärtor och sämre förmåga att tillgodogöra dig födan. Inflammationen kan leda till en permanent skada på bukspottkörteln och till försämring av dess förmåga att producera insulin. Det i sin tur kan leda till alkoholrelaterad diabetes (sockersjuka).

Cancer

Alkohol vållar cancer i flera organ, främst i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupen. Mindre starka orsakssamband finns med cancer i magsäck, grovtarm, ändtarm, lever, bröst och äggstockar.

Om du både röker och dricker ökar risken för att drabbas av cancer ytterligare. Det gäller särskilt för cancer i munhåla, svalg, struphuvud och matstrupe.

Depression

Hos personer som är alkoholberoende ökar risken kraftigt att drabbas av depression.

Diabetes

Låg till måttlig alkoholkonsumtion kan minska risken för att utveckla typ-2-diabetes, så kallad åldersdiabetes. Det tycks vara ett resultat av att alkoholen ökar kroppens känslighet för insulin (som tar hand om socker). Måttlig alkoholkonsumtion innebär en så kallad standarddrink, cirka 12 gram alkohol per dag. 12 gram motsvarar ett glas bordsvin (15 cl), en flaska starköl (33 cl, 5 procent), ett litet glas dessertvin (8 cl) eller en grogg (knappt 4 cl sprit).

Däremot är risken för diabetes möjligen förhöjd om man dricker mycket.

Fruktsamhet/fertilitet

Hög alkoholkonsumtion försämrar spermiernas kvalitet och är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet, ofruktsamhet.

Graviditet

Foster får samma alkoholhalt i blodet som mamman och kan få skador på hjärnan och andra organ. Berusningsdrickande kan vara särskilt känsligt för hjärnan under utveckling och orsaka inlärningsproblem och beteendestörningar senare i livet. Eftersom flera studier pekat på att fostret tidigt under graviditeten påverkas av kontakten med alkohol i moderlivet, bör gravida kvinnor avstå helt från alkohol.

Hjärnan

Hjärnskador är ganska vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol under många år i följd. Först brukar närminnet börja svikta. Om du får minnesluckor efter att ha druckit alkohol kan det vara ett tidigt tecken på en hjärnskada. De som dricker mycket drabbas ofta av ångest och depression. När alkoholberoende personer slutar dricka, drabbas de ofta av hallucinationer, förvirringstillstånd och epileptiska anfall. Med tiden krymper hjärnan och du kan också drabbas av demens eller andra hjärnsjukdomar.

Hjärta och kärl

Hjärta och kärl skadas hos den som dricker ofta och mycket. Hjärtat får arbeta hårdare; puls och blodtryck ökar och det kan uppstå livshotande rytmrubbningar. Lågt till måttligt alkoholintag kan däremot möjligen ha skyddande effekter.

Huden

Risken för olycksfall och sår ökar.

Levern

I levern förbränns alkoholen. Dricker du i några dagar i rad blir levern svullen och öm. Cellerna skadas och fungerar sämre. Du kan ha såväl lindrig som allvarlig fettlever utan att uppleva några besvär. Andra komplikationer av alkoholmissbruk är leverinflammation (hepatit) och skrumplever.

Vid fettlever lagras fett i levern, vilket gör att du bland annat tappar aptiten, mår illa och får buksmärtor. Tillståndet kan gå tillbaka om du slutar dricka.

Leverinflammation kan medföra en rad besvär, bland annat gulsot, feber och aptitlöshet. Inflammationen kan gå tillbaka om du slutar eller drar ned på alkoholkonsumtionen. Den kan också övergå i skrumplever, som är obotligt. Då ersätts levercellerna av bindvävnad, blodet måste söka sig andra vägar och det kan uppstå livshotande blödningar.

Lillhjärnan

Du kan få balanssvårigheter och få svårt att utföra preciserade och samordnade muskelrörelser.

Magen

Magsår samt magkatarr med smärtor och kräkningar är en ganska vanlig effekt av stor och regelbunden alkoholkonsumtion. Om tarmfunktionen störs, kan du få diarré och avmagring. Tjocktarmscancer kan orsakas av alkoholberoende.

Matstrupen

I samband med leverskador kan man få åderbråck i nedre delen av matstrupen med livshotande blödningar som följd.

Munhåla

Cancer i munhåla, svalg samt mat- och luftstrupe är vanligare bland dem som missbrukar alkohol än bland andra.

Muskler

Alkohol kan framkalla en speciell sjukdom (myopati) som medför att hela muskler kan förstöras.

Nervsystem

Smärtor, känselbortfall och förlamningar tyder på att du har skador på nervsystemet. Reaktionerna blir långsammare och tröttheten kommer krypande.

Olycksfall

Alkohol ligger bakom en stor del av alla stora olyckor med dödlig utgång i trafiken och arbetslivet liksom drunkningar, fall och bränder. Många av olyckorna drabbar låg- och måttlighetskonsumenter. Redan vid låga alkoholnivåer som 0,1- 0,2 promille
blir du en mycket sämre bilförare. Små mängder påverkar din reaktionstid, koordination, förmåga till delad uppmärksamhet, benägenhet att ta risker samt ditt mörkerseende och omdöme. Det tycks inte finnas något lägsta värde där risken börjar öka utan det är säkrast att avstå helt.

Sexualdrift

Alkoholen påverkar hormonerna och stör hur du fungerar sexuellt. Är du man, sviker potensen om du dricker mycket därför att nerverna som styr könsorganen avtrubbas.

Självmord

Omkring hälften av alla självmord i Sverige har ett samband med alkohol. I många fall är personen deprimerad.

Tänder

Alkohol försämrar dina tänder och du får lättare hål och tandlossning samt inflammationer i tandkött och tunga.

För mer info….

Alkohol ger sämre träningseffekt

Att träning är nyttigt och minskar risken att drabbas av sjukdomar känner de flesta till. Däremot är det inte lika välkänt vad som händer med hälsoeffekterna om man samtidigt konsumerar alkohol.

Alkohol i samband med träning

- Alkohol motverkar eller förstör hälsofördelarna med fysisk träning.

- Träning minskar risken för stress, depression och högt blodtryck medan alkoholen ökar risken att drabbas. – För att träning ska vara nyttig krävs att kroppen får möjlighet till återhämtning. Dricker du alkohol under vilan störs den här processen.

Läs mer om träning hur träning kan förebygga och behandla olika sjukdomar påwww.fyss.se

Dan Leijonwall som är specialistläkare på idrottsdoktorn.se berättar att träningen har enorm potential för hälsan men att den samtidigt innebär risker.

- Man kan prata i dagar om hälsoeffekterna av träning. Det finns massor av hälsovinster med att träna. Man blir starkare och man sänker sina stressnivåer bland annat. Men träning är också potentiellt skadligt, tränar man fel kan man skada sig eller till och med bli sjuk.

Bättre kondition är grundförutsättningen för en friskare kropp

Förbättrandet av den fysiska konditionen är grunden för andra hälsofördelar. För att uppnå resultat krävs att träningen är regelbunden, helst varar minst trettio minuter och har en viss intensitet. Längre och något hårdare pass har större hälsomässiga effekter än korta och lågintensiva. Men en förutsättning för detta är att kroppen får möjlighet att återhämta sig dagarna efter träningspassen.

- Man tränar för att bygga upp kroppen, men det som egentligen händer när man tränar är att man bryter ned kroppen. Efter träningen kompenserar kroppen och återställer det man skadat under träningen plus lite till. Det handlar alltså om en hyperkompensation.

Alkohol kan förstöra hälsovinsterna med träning

Det problematiska med alkoholkonsumtion i samband med träning är dels att alkoholen hindrar och förstör den nödvändiga återhämtningen. Dels att alkohol motverkar skyddet inför sjukdomar. Studier har visat att risken att drabbas av depression, hjärt/kärlsjukdomar, sömnbesvär, högt blodtryck, cancer och stress minskar av träning. Alkohol ökar istället risken för att drabbas av samtliga dessa problem och sjukdomar, särskilt vid högre konsumtion. Dan Leijonwall menar att träningens hälsoeffekter kan spolieras om man dricker alkohol.

- Man har inte mycket nytta av träningen. Om man till exempel har anlag för högt blodtryck så kan man utlösa det genom att dricka alkohol. Den hälsobringande effekten i träningen i det avseendet tillintetgörs. Och det är som att kasta pengarna i sjön att dricka alkohol om man avser hälsoeffekter på hjärtat. Alkohol triggar till exempel utvecklandet av kärlkramp och hjärtsvikt.

Olika människor är olika känsliga för alkoholens skadeverkningar

Hur mycket det är möjligt att dricka utan att hälsofördelarna med träningen försvinner är svårt att säga. Det beror på hur gammal man är, vilket kön man tillhör och ens individuella känslighet. Men som alltid när det gäller alkoholkonsumtion är unga personer och kvinnor känsligast.
- Det går inte att säga att om du dricker ett glas starköl per dag så får du de här effekterna. Det funkar inte så. Vissa tål kroppsligen mer alkohol än andra men det är ingenting man kan mäta. Utan grundtanken är att det alltid är negativt med alkohol i samband med träning.

Att träna mer får inte alkoholens negativa effekter att försvinna

Det går inte heller att kompensera för de negativa effekterna av alkoholen genom att träna mer. Snarare tvärtom, risken är att man istället då helt berövar kroppen möjligheten till återhämtning. Träningen blir då negativ och nedbrytande. Det nordiska helgdrickandet innebär också problem i sig.
- Många går ut på fredag och lördag kväll och festar till. Sen på måndagen har de jättedåligt samvete och går och tränar. Det är jättedumt. Eller så tränar man på torsdag och fredag för att man ska ut och festa på lördag. Då får man ingen återhämtning alls.
Ändå ska man ha klart för sig att stillasittande är negativt för hälsan. Det är med andra ord positivt att träna, men man bör alltså välja en dag som inte är dagen före eller efter en fest.

Text: Fredrik Borneskans

 

6 Comments

 1. Åh, vad jag känner igen mig! I trugandet. I det för andra så provocerande att man tackar nej utan anledning. I det nödvändiga i att ha en förklaring. Varför kan det inte bara räcka med ”nej tack”? Jag offrar ingenting om jag säger nej. Jag är lika intressant ändå. Jag offrar snarare något om jag dricker och då vill jag själv välja var, när och hur!

 2. Fantastiskt skrivet Karin <3

 3. Mycket bra ämne att diskutera.

  Jag tror det ligger en hel del psykologisk effekt i det heller.
  OK, grundtesen är allt kommer ifrån endorfin-doser som hjärnan får.

  Semester-tider = den normala processen av endorfin-påfyllnader är ursatt ur spel, dvs. folk jobbar inte på kontor och utför inte sina todo-listor i den normala ordningen. Eftersom man har konstant behov av att må bra eller minst lika bra som när man jobbar även tvungen att hitta substitut och eftersom sommartider tenderar att påverka tempo till det långsammare är alla snabba genvägar och snabb-fixar är välkomna. Alkohol som godis som rökning som festande som allting annat som tillfredsställer hjärnan blir det ett billigt sätt att kompensera dessa behov.

  Ett eftersökt beteende skulle jag vilja hävda är att våga släppa kontroll över sina endorfin-nivåer, för att sedan kunna hitta tillbaka och plocka upp rätt nivå när arbetstempo är åter igång i höst.

  Jag har exakt samma resonemang när det gäller träna ihjäl sig under hösten och våren för att sedan ta det lugnt när det behövs, ex. sommaren.

  Problemet tror att många uppfattar sig tappa kontroll om de inte gör sina rutiner eller får sina lustar tillfredsställda regelbundet. Överlista sin egen hjärna – det är en utmaning som kanske inte många funderar på.

 4. Tack Vlad för din kommentar. Jag tror att det är ett väldigt komplex ämne. Handlar om viss del endorfiner, rutiner, men även vår sed, hur vi är uppväxta, vad vi har omkring oss, sociala faktorer, sjukdom …. väldigt väldigt mkt. Men det jag vill betona är att vi kan alla förändra den här ”traditionen” om vi väljer att inte komplicera det så mycket utan helt enkelt tacka NEJ! Att våga ha kul utan. Må bra som vi är! Jag tror inte vi behöver överlista vår hjärna för det <3 kram

 5. Bryta traditioner är att komma ur gamla mönster och att överlista sin egen hjärna.

  Sen har du rätt i att sociala normen dikterar ett visst sorts beteende, ute i solen, steker med ett dyrt rosé vin (för jag har råd). Det inte alla så vågar stå för sig själva och vara unika utan måste följa sina sven-banan-traditioner.

  Har vi redan glömt vad Finland-färja är för ngt? hur många % nyktra personer reser på en sådan?

 6. @Karin: samtidigt som du säger Nej, tack. Säger du ”Nej, jag är annorlunda, inte som ni alla andra” – kan tänka att det blir lätt provocerande och ifrågesättande. Kanske uppfattas att du tittar ner på folk, supa vet ju alla vad det medför för risker. Som sagt en social norm. Alla andra gör ju så.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>